Informacje prawne 

Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000r. Prawo Atomowe...

Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000r. Prawo Atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1792 oraz z 2020r. poz. 284) informujemy, iż w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i środowisko oraz, że nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.