Informacje dotyczące ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r.

 • 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
 • Administratorem, czyli podmiotem wykorzystującym i przechowującym Twoje dane osobowe jest Przedsiębiorstwo Odlewniczo-Handlowe AUTO TIP-TOP Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Komornickiej 124 NIP 949-00-15-320 (zwanym dalej "My"), czyli właściciel i operator witryn internetowych na domenach www.autotiptop.com.pl oraz www.advanti.pl.
 • 2. Jak uzyskać szczegółowe informacje w / s przetwarzania Twoich danych osobowych?
 • W celu weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia danych osobowych należy skontaktować się z nami. Udostępniamy dwie poniższe możliwości kontaktu:
  • Email: ado@autotiptop.com.pl
  • Poczta: Administracja Danych Osobowych P.O.H. AUTO TIP-TOP Sp. z o. o., Komornicka 124, 42-200 Częstochowa
 • 3. W jaki sposób pozyskujemy Twoje dane osobowe?
 • Otrzymujemy je w formie elektronicznej, za pośrednictwem formularzy na naszych stronach internetowych oraz poczty email, gdy kontaktujesz się z nami. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, również z bazy CEIDG.
 • 4. Kiedy i jakie dane osobowe powinieneś nam podawać?
 • W przypadku kontaktu drogą elektroniczną jedynie w celach informacyjnych, jesteś zobowiązany do udostępnienia następujących danych:
  • imię, nazwisko lub pseudonim
  • adres email.
  W przypadku realizacji umowy, usługi, zamówienia lub transakcji jesteś zobowiązany do udostępnienia danych w postaci:
  • imię, nazwisko
  • pełne dane adresowe
  • telefon kontaktowy
  • adres email.
 • 5. W jakim celu przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe?
 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne w poniższym zakresie:
  • obsługi zgłoszeń - w formie elektronicznej lub papierowej
  • prowadzenia korespondencji - w formie elektronicznej lub papierowej
  • realizacji zamówień lub usług - w formie elektronicznej i papierowej
  • rejestrowania transakcji - w formie elektronicznej i papierowej
  • windykacji należności - w formie elektronicznej i papierowej
  • prowadzenia analiz statystycznych - w formie elektronicznej lub papierowej
  • archiwizacji danych - w formie elektronicznej i papierowej
  • marketingu bezpośredniego - dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
  Forma elektroniczna oznacza przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych w postaci elektronicznej, na serwerach oraz nośnikach pamięci (np. dyskach twardych), przez osoby upoważnione w tym zakresie. Forma papierowa oznacza dokumenty wydrukowane na papierze, takie jak np. imienne dokumenty sprzedaży, listy przewozowe, etykiety adresowe, monity dotyczące zaległych płatności oraz inne, na których niezbędne jest umieszczenie Twoich danych osobowych w zakresie realizacji umowy, usługi, zamówienia lub transakcji.
 • 6. Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?
 • Gwarantujemy Tobie wszystkie prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, obejmującego zakres:
  • dostępu do Twoich danych
  • możliwości sprostowania lub usunięcia Twoich danych
  • ograniczenia przetwarzania Twoich danych
  • przenoszenia Twoich danych
  • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu Twoich danych
  • wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
  Możesz skorzystać z powyższych uprawnień, gdy zażądasz:
  • dokonania zmiany w Twoich niekompletnych lub nieprawidłowych danych
  • usunięcia Twoich danych, aby nie były dostępne dla nas i ponownie przetwarzane w celach, dla których zostały zgromadzone
  • ograniczenia przetwarzania Twoich danych, gdy stwierdzisz ich nieprawidłowość lub przetwarzanie niezgodnie z przeznaczeniem, do momentu, aż wyjaśnimy wszelkie nieprawidłowości i jeśli nie zechcesz usunąć Twoich danych
  • przeniesienia Twoich danych na podstawie zgody lub umowy zawartej z Tobą
  • wyrażenia sprzeciwu w/s nieprawidłowego przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, w postaci wniesienia skargi do organu nadrzędnego, czyli GIODO - obecnie pod adresem: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • 7. Komu i dlaczego udostępniamy Twoje dane osobowe?
 • Twoje dane osobowe są przez nas udostępniane jedynie podmiotom wspierającym nas w zakresie realizacji umowy, usługi, zamówienia lub transakcji (jak np. firma przewozowa, poczta, bank). Dodatkowo, istnieje możliwość udostępnienia Twoich danych uprawnionym organom publicznym odpowiedzialnym za kwestie nadużyć lub oszustwa (np. kontrola skarbowa). Nie przekazujemy i nie zamierzamy przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.
 • 8. Kiedy i jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
 • Twoje dane osobowe są przez nas przechowywane w trakcie przesyłania informacji lub oferty oraz realizacji umowy, usługi, zamówienia lub transakcji, a także po ich zakończeniu w celu:
  • przeprowadzenia obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie podatkowym, rachunkowym lub innym
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonaniem umowy, usługi, zamówienia lub transakcji
  • archiwizacji i prowadzenia statystyk
  Twoje dane osobowe są przechowywane w formie elektronicznej lub/i papierowej, maksymalnie do 10 lat od chwili zakończenia umowy, usługi, zamówienia lub transakcji. Po upływie tego okresu są trwale usuwane przez osoby uprawnione zgodnie z obowiązującą procedurą.
 • Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej Polityki Prywatności poprzez jej publikację na stronie internetowej.

  P.O.H. AUTO TIP-TOP Sp. z o.o.
  ul. Komornicka 124
  42-200 Częstochowa
  NIP 949-00-15-320